Onderzoeksresultaten en ervaringen opdrachtgevers

Onderzoeksresultaten
Er is op kleine schaal onderzoek gedaan naar de resultaten van stoelmassage. De resultaten liegen er niet om. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de afgelopen 10 jaar. Onderstaande resultaten zijn behaald bij bedrijven die variërend van 1 x per week, per twee weken of per maand een stoelmassage aanboden aan hun medewerkers.

Onderzoek Universiteit Maastricht *
63% van deelnemers constateert een afname in RSI klachten
Het klachtenniveau daalt gemiddelde met 52%
67% van de mensen constateert een afname in spanningsklachten
Effecten al merkbaar na 3 stoelmassages

Onderzoeksresultaten Joy Fang **
Bij 30,4% van de deelnemers zijn alle RSI klachten verdwenen
79,9% constateert een toename concentratievermogen
87,5% constateert een afname in spanningsklachten

Onderzoeksresultaten ziekenhuispersoneel ***
Verbetering humeur
Afname spanning- en pijnklachten
Toename algeheel gevoel van ontspanning

Onderzoeksresultaten University of Miami ****
Toename alertheid
Afname werkstress
Diverse onderzoeken tonen aan dat stoelmassage van invloed is op een afname van spanningsklachten en pijnklachten aan het bewegingsapparaat. Overige resultaten bevestigen een vermindering van hoofdpijnklachten en vermoeidheid, een verbetering van het humeur en men kan zich beter ontspannen.

De belangrijkste oorzaak van de positieve effecten van stoelmassage is gelegen in het feit dat tijdens een massage het hormoon oxytocine wordt aangemaakt, dat een tegenwicht vormt voor het stresshormoon cortisol. Daarnaast ontstaat door de massages een betere doorbloeding, waardoor afvalstoffen beter worden afgevoerd.

Met andere woorden; stoelmassage verbetert het zelfhelend vermogen van het lichaam. Men wordt zich, door middel van de massage en aandacht voor het lichaam, meer bewust van (werk)houding en overbelasting. Door de aanraking worden pijnsignalen eerder opgespoord en herkent. Hierdoor kan men eerder maatregelen nemen om de overbelasting te doorbreken.

* door Ton van Attekum, bedrijfsart
** joyfang.nl
*** door Joel Katz, phD, Adarose Ardiel Wowk, RN, BscPsych; Dianne Culp, geregistreerd massage therapeut; en Heather Wakeling, BA, gepubliceerd in ‘the journal of Pain Research and Management’
**** Tiffanny Field, Gail Robinson, Frank Scafidi, Tom Nawrocki and Alex Concalves. Universiteit van Miami, Touch Research Institute, 1996

 

Ervaringen opdrachtgevers
‘Na de stoelmassage zijn mijn spieren weer ontspannen en heb ik meer energie!’
‘Helpt me als reminder om goed te letten op mijn werkhouding’
‘Na de stoelmassage voel ik me weer fris en kan ik me beter concentreren’
‘Het is een fijn rustmoment en ik kan me weer even helemaal opladen’
‘Bij beginnende klachten is het voor mij een extra motivatie om er ook zelf iets aan te doen’
‘Het is een zeer aangenaam ingepland rustmoment zodat ik daarna weer met nieuwe energie aan het werk kan’
‘Door de ontspanning kan ik beter omgaan met de druk die er op het werk heerst’