Preventieve waarde massage

In onze  Westerse cultuur wordt massage helaas nog te vaak gezien als een luxe. Er wordt gekozen voor een massage als klachten reeds aanwezig zijn, wat betekent dat u eigenlijk te laat bent.

In de huidige gezondheidszorg wordt steeds meer aandacht besteed aan preventieve zorg. Preventieve zorg is gericht op het voorkomen van ziekten.  Massage op regelmatige basis is een zeer aangename manier om de gezondheid op langere termijn te bevorderen en past perfect binnen de preventieve zorg.

Wat zijn de effecten van een massage?

 • stimulering van de bloedcirculatie en lymfestromen
 • beter functioneren van organen en weefsels
 • ontspanning en pijnvermindering
 • verlaging stresshormoon, dus minder negatieve effecten van stress op het lichaam
 • verbetering immuunfunctie
 • positieve invloed op de gemoedstoestand
 • beter slaappatroon
 • verbetering eigen lichaamsbewustzijn (luisteren naar je eigen lichaam)

Om de preventieve waarde van een massage écht te begrijpen wil ik de belangrijkste eigenschap van een massage, stimulering van de circulatie in uw lichaam, nader toelichten.
Tot slot leg ik uit hoe een massage u kan helpen om klachten te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen!


Circulatie

‘Een massage bevordert de circulatie, zodat het zelf genezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd’ 

Ons lichaam heeft het bijzondere vermogen zichzelf te genezen. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam werkt alleen goed wanneer er een goede circulatie is. Hier komt de waarde van massage naar voren.
Een  goede circulatie stelt het bloed, de lymfe en alle lichaamsvloeistoffen in staat om voedingsstoffen, hormonen en enzymen daar te brengen waar ze nodig zijn. Verder verwijdert het afvalstoffen en lichaamsvreemde stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Wat zijn de symptomen van een slechte circulatie?

 • gespannen spieren
 • algeheel gevoel van stijfheid
 • vermoeidheid door een ernstig tekort aan energie
 • tintelingen in je ledematen
 • koude handen en voeten
 • branderig gevoel in handen en/of voeten
 • zware benen

Wat zijn de oorzaken van een slechte circulatie?

 • Langdurig zitten
 • Werkzaamheden verrichten in een verkeerde houding
 • Een gebrek aan lichaamsbeweging

Slechte voedingsgewoonten ontwikkelen uiteraard ook een slechte doorbloeding. En het overmatig gebruik van alcohol of cafeïne, het gebruik van bepaalde drugs of roken kunnen hier ook aan bijdragen.

Zelf verbeteren van de circulatie
In de eerste plaats bent u zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid. Wanneer de circulatie voor langere tijd onvoldoende is, kan dit leiden tot ernstige chronische aandoeningen.

Wat kunt u doen om uw circulatie te verbeteren?

 • Betere lichaamshouding
 • Regelmatige lichaamsbeweging
 • Verantwoord voedingspatroon
 • Massage

Lichaamsbewustzijn

Naast het vermogen van ons lichaam om zichzelf te genezen, heeft het lichaam nog een belangrijk vermogen wat ik wil toelichten, namelijk ‘het lichaamsbewustzijn’. Dit betekent simpel gezegd luisteren naar je eigen lichaam.

In de snelle moderne wereld waar we veelal alleen nog maar met ons hoofd bezig zijn, verliezen we vaak compleet het contact met ons lichaam. Het lichaam geeft echter duidelijke signalen af als er ergens in het lichaam een onbalans is.
Deze waarschuwingssignalen worden vaak compleet genegeerd wat op langere termijn ook voor ernstige chronische klachten kan zorgen. Voorbeelden van dit soort signalen zijn:

 • Aanhoudend gevoel van stress
 • Pijn
 • Spanningen
 • Vastzittende spieren
 • Hoofdpijn
 • Slecht slapen
 • Vermoeidheid

Doordat een massage zich op het lichaam richt, wordt het bewustzijn gedwongen zich óók weer op uw lichaam te richten. Dit herstelt het contact met uw eigen lichaam.

Dit helpt u in het dagelijkse leven de waarschuwingssignalen van uw lichaam weer waar te nemen. Uw lichaaamsbewustzijn wordt hersteld door massage!

Wilt u massage gebruiken om uw gezondheid op langere termijn te bevorderen? Hiervoor zijn verschillende vormen van massage mogelijk. Kijk voor meer informatie op massage.